Reputation begins inside

De kennis, ervaring en expertise van een organisatie zit in haar mensen. Als je dat scherp hebt, dan weet je ook dat het tijd is om hen online aan het woord te laten.

Klinkt spannend? Dat hoeft het niet te zijn, mits er een gezamenlijk plan aan ten grondslag ligt en er ruimte is voor leren en experimenteren.

Ambassadeurschap is tweerichtingsverkeer en draait naast bewustwording ook om gedragsverandering.  En dus is het zaak om de boel heel concreet te maken:

 • Wat verwachten we precies van elkaar als medewerker en organisatie?
 • Wat is de stip op de horizon om naartoe te werken?
 • Hoe ziet het ambassadeurschap er in de praktijk  uit?

En laten we daarbij vooral kijken naar wat er al is, voordat we inzoomen op waar het scherper kan.

Ik geloof heilig in jezelf profileren op een manier die bij jou en je organisatie past én dat dat een gedeelde effort is. Omdat een persoonlijke en authentieke aanpak the only way to go is in dit overvolle social media landschap.

Zo ziet een Employee Advocacy Programma eruit:

Gebaseerd op ruim 10 jaar ervaring in het trainen, begeleiden en adviseren van honderden professionals, en de organisaties waarin zij werkten, in, bij en over een sterke en authentieke online aanwezigheid.

Ondersteund vanuit het meest recente wetenschappelijke onderzoek naar sociale psychologie en gedragsverandering vanuit mijn opleiding aan de Behavior Change Academy.

 • Quickscan

   

  2 weken

  Een scherpe blik op jullie huidige online presentatie als organisatie. Voor deze nulmeting kijk ik naar wat er al goed gaat en waar het beter kan.

 • Interviews

   

  1 maand

  1-op-1 gesprekken met een dwarsdoorsnede van de organisatie: mensen in diverse functies en rollen die deel willen uitmaken van het ambassadeursprogramma.

 • Strategisch Programmaplan

   

  2 weken

  Een helder en concreet plan: waarom gaan we aan de slag met Employee Advocacy, wat willen we bereiken en wat is daarvoor nodig?

 • Individuele voorbereiding

   

  1 maand

  Profielscans en 1-op-1 sessies met iedere deelnemer zorgen voor een gezamenlijk vertrekpunt als stevige basis om vanuit verder te werken.

 • Content sessies

   

  3 tot 4 maanden

  Een gevarieerd en concreet programma van 6 tot 8 sessies, waarin bewustwording, het creëren van content en het effectief gebruiken van LinkedIn centraal staat.

 • Gezamenlijke evaluatie

   

  2 weken

  Meten is weten: wat is er geleerd, wat heeft het opgeleverd en hoe borgen we ambassadeurschap binnen de organisatie?

Zie deze tijdlijn als een framework. Ik kijk naar iedere organisatie en haar medewerkers met een frisse, scherpe blik en neem al mijn eerder opgedane kennis en ervaring mee. Zodat er altijd ruimte en aandacht is voor maatwerk en we tegelijkertijd voordeel in tijd, geld en energie behalen door eerdere lessons learned.

Ik verbind me op interim-basis met veel liefde en plezier voor een half jaar tot een jaar aan je mensen en organisatie, om gezamenlijk een duurzame en gedragen online presentatie neer te zetten. Gebaseerd op de begeleiding van een groep van 6-8 personen heb ik daarvoor gemiddeld 1 dag p/week nodig.

NIEUW: Nu ook een Quickscan los af te nemen!

Een vliegende start maken met ambassadeurschap binnen jouw organisatie, maar niet direct ruimte of budget voor een interim-adviseur? Dan is de Quickscan een uitgelezen kans om erachter te komen waar je zelf het beste kunt beginnen!

Ik geef je een heldere en objectieve analyse van jullie huidige online aanwezigheid als organisatie en die van jullie medewerkers. Daarnaast bevat het rapport een scherpe blik op de knelpunten, quickwins én de kansen. Handig als je ambassadeurschap concreet wil kunnen maken voor het MT ;-)

Kort en krachtig, zodat je daarop voort kunt bouwen, met of zonder mijn hulp.

Kosten: € 995 ex. btw, incl. digitale intake, rapport en nabespreking. Opbrengsten: een enorm waardevolle springplank met concrete handvatten voor jouw eigen ambassadeursprogramma op een presenteerblaadje.

Graag 1-op-1 sparren over de mogelijkheden van een Employee Advocacy Programma voor jouw organisatie? Neem dan gerust contact op, dat praat wat makkelijker ;-)

No strings attached, ik denk altijd in mogelijkheden en geef je een eerlijk advies of ik je verder kan helpen. Plan hiernaast een gratis kennismakingsgesprek in, ik ontmoet je graag!

Groet Ilse